Architektura i biznes

Od kilkunastu lat działam na pograniczu architektury, technologii i biznesu. Tworzyłem w tym czasie kompleksowe modele biznesowe dla firm z branży budowlanej i produkcyjnej, wielu innym doradzałem w zakresie strategii rozwoju. Kilka spółek współtworzyłem od początku działalności zdobywając dzięki temu doświadczenie niezbędne w dalszym rozwoju.

Specjalizuję się także w opracowywaniu nowych produktów i technologii, jestem autorem licznych rozwiązań technicznych, wzorów użytkowych oraz patentów – kilkadziesiąt z nich jest zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym. Moje produkty wykorzystywane są w konstrukcjach budynków w całej Europie.

Jednym z głównych moich projektów biznesowych jest Glass System w ramach którego stworzyłem Centrum Badawczo-Rozwojowe akredytowane przez Ministra Rozwoju mogące tworzyć i rozwijać różne innowacyjne koncepcje technologiczne w branży architektury szklanej i nie tylko.

W chwili obecnej jestem na etapie uruchamiania kolejnych projektów. Poszukuję także nowych nisz rynkowych oraz obszarów z potencjałem do rozwoju biznesowego.

Michał Nowak

Doradztwo projektowe

Dobór odpowiednich rozwiązań technicznych
Kontakt z producentami, dostawcami i wykonawcami w Polsce i Europie
Opracowanie detali technicznych
Nadzór nad przebiegiem projektu
Wsparcie przy modelowaniu i obliczeniach statycznych

Optymalizacja kosztowa

Kalkulacja kosztów projektu
Określenie rozwiązań efektywnych kosztowo
Optymalizacja doboru materiałów
Negocjacje z dostawcami

Doradztwo w zakresie przepisów i norm

Znajomość prawa budowlanego
Znajomość przepisów dotyczących stosowania wyrobów budowlanych
Oznakowanie CE i znak budowlany B
Normy polskie i europejskie

Opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań produktowych

Określenie potrzeb rynkowych
Projektowanie produktu
Prototypowanie z wykorzystaniem technologii druku 3D
Dobór podwykonawców
Wdrożenie produkcji
Doradztwo w zakresie ochrony wzorów użytkowych i przemysłowych
Doradztwo w zakresie wprowadzania wyrobu budowlanego do obrotu

50 projektów

50 projektów

10 zastrzeżonych wzorów użytkowych

10 zastrzeżonych wzorów użytkowych

10 autorskich produktów wdrożonych do sprzedaży

10 autorskich produktów wdrożonych do sprzedaży

4 Europejskie Oceny Techniczne dla wyrobów budowlanych

4 Europejskie Oceny Techniczne dla wyrobów budowlanych

3 pozyskane projekty dofinansowane z funduszy UE

3 pozyskane projekty dofinansowane z funduszy UE

8 rynków europejskich

8 rynków europejskich

Klienci

Kontakt

Telefon

+48 501 585 757

E-mail

michal@mnconsulting.pl